Tài liệu huấn luyện xe bơm cần-bơm bê tông của hãng SCHWING.

Trừ Tám

New member
#2
Một tài liệu rất cơ bản và chi tiết đối với dòng xe bơm bê tông. Cảm ơn bác Lạc Hậu nhiều.