1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Sk o45