1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ Cần cảm biến bàn đạp ga xuc lật Komatsu wa 470_5