Vui tý mùa COVIT 2020

Gie-rach

Administrator
#1
Thời gian như nón đãi vàng
Đất bùn tan tác, lắng vàng chôn sâu
Buồn vui quyết ở một câu
Sân Si buông bỏ, bắt đầu bước lên.
(Nổ máy thì phải có dầu - là dân cơ giới ở đâu cũng nhà )
 

Đính kèm