1. Máy đang kiểm tra, sửa chữa -Cần tư vấn, hỗ trợ SK130UR bị cong xi lanh