Cummins Calterm 4.7 + Metafiles

#1
Cummins Calterm allows you to diagnose the computer, remove the password protection of the computer, adapt, program, change the configuration of the computer, disable AdBlue, DPF, increase power, remove the speed limit, etc.

The program works in conjunction with an interface standard RP1210 (for example, Cummins Inline, Nexiq, DPA5 or CarDaq).
1592106084566.png
PM if you need Insite+Incal, Calterm 5.0.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Lợi LA

New member
#3
Có thể hướng dẫn cách cài đặt dùm em được không vì mình thử cài rồi nhưng không thành công.